Praėjimo kontrolės sistemos

Praėjimo kontrolės sistemos skirtos valdyti asmenų (darbuotojų, lankytojų) patekimą į įmonės teritoriją, jų judėjimą teritorijos viduje ir kaupti praėjimo įvykių duomenis sistemos duomenų bazėje.
Sistemose naudojamos asmens identifikavimo priemonės – plastikinės kortelės, kurios tuo pačiu yra ir darbuotojo pažymėjimas, naudojamas įėjimo kontrolei ir darbo laiko apskaitai. Toks pažymėjimas taip pat gali būti naudojamas įėjimui į kompiuterių tinklą, elektroniniam parašui saugoti, signalizacijai bei kitoms sistemoms valdyti. Praėjimo kontrolės sistemos susideda iš techninės įrangos (identifikacinių priemonių skaitytuvai, valdikliai, centralės, durų ir kt. užraktai, duomenų perdavimo įranga, kompiuteriai ir kt.) bei valdančių kompiuterinių programų. Įėjimo kontrolės sistemos ne tik leidžia efektyviai valdyti žmonių patekimą į saugomas teritorijas, bet ir suteikia daug papildomų galimybių. Jos leidžia nustatyti, ar konkretus darbuotojas yra darbe ir kokioje patalpoje. Šiomis sistemomis galima riboti neįgaliotų asmenų patekimą į padidinto saugumo zonas bei riboti žmonių skaičių patalpose, judėjimą po teritoriją tam tikru laiku – po darbo, išeiginėmis dienomis, o įvykus incidentui, leidžia nustatyti įtariamus asmenis.

Automatiniai vartai, užtvarai.

Norint valdyti įvažiavimo ir išvažiavimo srautus į pramoninius ir privačius objektus, požeminius garažus, saugomas automobilių stovėjimo aikšteles, būtina panaudoti automatinius kelio užtvarus, barjerus. Priklausomai nuo poreikių parenkami įvairių tipų automatiniai užkardai bei įvairūs valdymo būdai: atidarymas kortele, nuotoliniu mygtuku, mobiliuoju telefonu; skambučiu ar žinute, panaudojant vaizdo kameras automatiniam valstybinių numerių nuskaitymui ir užtvaro atidarymui.

Darbo laiko apskaita.

Tai praėjimo kontrolės sistemos funkcija, leidžianti automatizuoti įprastas darbo apskaitos lapelio (tabelio) pildymo operacijas, darbuotojų atvykimo bei išvykimo laiko fiksavimą. Sistema gali būti naudojama darbuotojų kontrolei, efektyvumo, vėlavimų apskaitai. Gerus rezultatus duoda darbo laiko apskaitos susiejimas su motyvacine sistema.