Apie įmonę


Nuo 2000 metų mes projektuojame, instaliuojame ir techniškai prižiūrime elektronines saugos sistemas, skirtas privačių asmenų bei įmonių turtui saugoti. Mūsų konkurencinis pranašumas prasideda nuo žmonių ir vertybių. Pasisakome už pažangą, saugumą ir džiaugiamės, kad mūsų darbas padeda apsaugoti žmones bei turtą. Mes padedame savo klientams užsitikrinti saugumą ieškant geresnių aplinkos, kurioje gyvena, tobulinimo būdų.

Mūsų komanda

„Elsistoje“ dirba elektronikos, automatikos, elektros inžinieriai, vadybos ir kitų sričių specialistai. Didelė dalis mūsų darbuotojų turi aukštąjį techninį išsilavinimą. Mūsų darbuotojai nuolat didina savo kompetencijas, dalyvauja konferencijose ir mokymuose. Patirties ir žinių taip pat semiamės iš savo partnerių – jų kuriamas inovacijas bei patirtį kūrybiškai taikome savo darbe. Tai leidžia pasiekti rezultatų, kuriuos įvertina mūsų klientai.

Tikslai

- Tapti geriausiu partneriu savo klientams saugos sistemų srityje.
- Skleisti žinias apie elektroninių saugos sistemų galimybes.
- Kurti bei valdyti modernias ir naudingas elektronines saugos sistemas.

Vertybės

- Nuolatinis tobulėjimas ir kryptingas tikslo siekimas.
- Atvirumu ir sąžiningumu paremtas verslas.
- Ilgalaikė partnerystė.
- Gera darbinė atmosfera.

Duomenų apsauga

Mes, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta uždaroji akcinė bendrovė „Elsista“, kurios buveinės adresas Kranto 36, Panevėžys šia asmens duomenų tvarkymo politika (toliau – Duomenų tvarkymo politika) nustatome pagrindines gaires ir nuostatas, kurių mes įsipareigojame laikytis ir kurias įsipareigojame vykdyti tvarkydami mums patikėtus ar kitaip surinktus fizinių asmenų (duomenų subjektų) asmens duomenis.