Projektuojame

Šiuolaikinei įmonei informacinių technologijų pasaulyje būtinos elektroninės apsaugos sistemos. Įmonei, neturinčiai tinkamų apsaugos sistemų arba nesugebančiai užtikrinti apsaugos, kyla pavojus prarasti komercinei veiklai reikalingą įrangą ir informaciją. Šiuolaikinės ir efektyvios sistemos skirtos ne tik operatyviam pažeidėjų sulaikymui, bet ir nusikaltimų prevencijai, todėl įrengti jas patartina visuose objektuose, kur egzistuoja net nežymus nesankcionuoto patekimo pavojus. Šiuolaikinių apsaugos sistemų įrengimas padės Jums apsaugoti Jūsų turtą. Objektų saugumas tai pakankamai sudėtinga užduotis, reikalaujanti įvairių priemonių naudojimo. Sunku užtikrinti organizacijų ir įstaigų apsaugą be saugumo sistemos, apjungiančios žmogiškuosius resursus, technines priemones. Apsaugos sistemų projektavimas apima tris pagrindinius etapus:

  • pavojų ir rizikos veiksnių nustatymas ir analizė;
  • sistemos projektavimas ir įrangos parametrų parinkimas;
  • projekto įgyvendinimas ir koregavimas.

Apsaugos sistemų koncepcijas kuria projektų vadovai ir projektuotojai, bendradarbiaudami su klientu. Mes atsižvelgiame į kliento veiklos rūšį, objekto vietą ir statybines ypatybes. Remdamiesi rizikos ir saugos koncepcijų analizės rezultatais, parenkame saugos sistemos struktūrą ir reikalingą įrangą.

UAB „Elsista” rengia šių techninių saugos sistemų techninius ir darbo projektus: