TECHNINIS APTARNAVIMAS

UAB „Elsista“ avarinę techninę priežiūrą Panevėžio apskrityje užtikrina – 24 val. per parą.

Saugos sistemų aptarnavimas – budinti tarnyba vią parą

Norint visada būti tikriems dėl tinkamo sistemų funkcionavimo bei savo saugumo, rekomenduojame periodiškai tikrinti Jūsų turimą įrangą bei, esant nekorektiškam jos veikimui, laiku imtis reikiamų priemonių. UAB „Elsista“ yra sukaupusi didelę patirtį saugos sistemų priežiūroje.

Techninės priežiūros darbus atlieka aukštos kvalifikacijos, atestuoti ir ilgametę patirtį turintys specialistai, kurie vykdo bet kokio sudėtingumo apsaugos ar gaisro signalizacijos, vaizdo stebėjimo, įrašymo ir praėjimo kontrolės sistemų techninę priežiūrą.

Avarinė techninė priežiūra

Užtikriname visų tipų apsaugos sistemų garantinį, po-garantinį ir ne-garantinį (jeigu apsaugos sistema buvo sumontuota kitos bendrovės) gedimų šalinimą, kurio metu UAB „Elsista” specialistai patikrina kliento apsaugos, priešgaisrinę sistemas, nustato sistemos gedimus ir juos pašalina.

Neatidėliotinas reagavimas į iškvietimus ir gedimų šalinimas;
Klientų konsultavimas telefonu.

Planinė techninė priežiūra

Reguliarių apsaugos sistemų patikros metu patikriname ir įvertiname šių sistemų būklę bei funkcionavimą. Rasti apsaugos sistemų trūkumai arba gedimai užfiksuojami apžiūros dokumentuose. Klientas yra supažindinamas su aptiktais apsaugos sistemos gedimais ir jos silpnosiomis vietomis, mūsų kvalifikuoti techninių sprendimų tarnybos specialistai informuoja apie galimus aptiktų trūkumų pašalinimo būdus bei pateikia pasiūlymus dėl sistemos sutvarkymo. Periodinis apsaugos sistemų patikrinimas leidžia užkirsti kelią galimiems sistemos sutrikimams, užtikrina sklandų sistemos veikimą ir ilgalaikiškumą.

Klientams tai pat siūlome atlikti Gaisro sisgnalizacijos patikrą

Gaisrinė signalizacija skirta automatiniam degimo ar dūmų židinių nustatymui. Gaisrinės signalizacijos sistemai naudojami dūminiai, temperatūriniai ir liepsnos detektoriai, taip pat rankiniai gaisro pavojaus mygtukai. Signaliniai įrenginiai – vidinės sirenos, blykstės ir lauko sirenos su blykste.

Kartą per metus būtina patikrinti gaisrinės signalizacijos techninę būklę , o patikros rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba atitinkamos formos aktą.

Gaisro signalizacijos patikra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija). PDF taisyklių failas
LST CEN/TS 54-14:2004 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos. PDF taisyklių failas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) gamintojo rekomendacijomis.