KUO GALIME BŪTI NAUDINGI


Galime:

Apsaugoti verslą

Konsultuojame saugos sistemų įrengimo klausimais.
Svarbu išgirsti ir suprasti, tik tuomet galima pasiūlyti sprendimą.

Konsultacijos tikslas - įvertinti objekto dydį, specifiką, saugumo poreikį, išgirsti Jūsų idėjas, suprasti viziją ir pasiūlyti kelią - visa tai paversti pažangiu inžinieriniu sprendimu.

Mes ruošiame techninius, techninius - darbo bei darbo projektus, atsižvelgdami į jūsų poreikius. Įvertiname tai, jog apsaugos sistema – ne vienadienis projektas, todėl reikia numatyti būsimus siūlomų sistemų pokyčius ir plėtros galimybes. Mūsų projektai pasižymi profesionaliu požiūriu, moderniais technologiniais sprendimais, kokybe. Mes pasiruošę sukurti tokį sprendimą, kuris atitiks poreikius ir galimybes.

Mes žinome, jog tik gerai įrengta sistema naudinga.

Vienas esminių etapų įgyvendinant inžinierinį projektą – sėkmingas sistemų įdiegimas ir paleidimas. Atestuoti projektų vadovai dirba įmonėje daug metų, todėl sukaupta patirtis ir kompetencijos leidžia Jums pasiūlyti nepriekaištingą rezultatą. Mes suprantame, kad Jums svarbu, jog saugos sistemos atliktų savo funkcijas būtų lengvai bei patogiai valdomos.
Tvarkyti verslą

Aptarnaujame apsaugos sistemas. Mes jūsų nepaliekame likimo valiai.
Gedimų ir pagalbos centras teikia įdiegtų sistemų techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas visoje Lietuvoje. Aukštos kvalifikacijos inžinieriai yra pasirengę neatidėliodami spręsti susidariusias situacijas bet kuriuo paros metu.
Mes žinome, kad tinkamai parengta ir vykdoma savalaikė bei kvalifikuota sistemų techninė priežiūra užtikrina nepertraukiamą jų veiklą, netrikdo veiklos bei mažina sistemų palaikymo kaštus.
Atlikti gaisro signalizacijos patikrą.

Gaisro signalizacijos patikra atliekama vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 1-233 redakcija). PDF taisyklių failas LST CEN/TS 54-14:2004 Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. 14 dalis. Planavimo, projektavimo, įrengimo, priėmimo eksploatuoti, naudojimo ir techninės priežiūros rekomendacijos. PDF taisyklių failas
Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos (GASS) gamintojo rekomendacijomis.
Esamų saugos sistemų auditas.

Pažeidžiamumų įvertinimas vykdomas siekiant nustatyti technologinius organizacijos apsaugos pažeidimus, iš jų kylančią riziką normaliai organizacijos veiklai ir galimas apsisaugojimo priemones. Audito metu analizuojama įrengtų saugos sistemų techninė būklė, patikimumas, galimybė teisingai atlikti saugos funkcijas. Visi šie darbai atliekami turint vieną tikslą – nustatyti, ar esamos saugos sistemos užtikrina pakankamą įmonės turto apsaugą ir čia dirbančių žmonių saugumą. Pateikiama ataskaita, kurioje nurodomi surasti apsaugos trūkumai ir rekomendacijos jiems pašalinti.