Priešgaisrinė patalpų apsauga


Gaisro signalizacija.

Gaisrinės signalizacijos sistemą sudaro šilumos bei optiniai dūmų detektoriai, rankiniai gaisro pavojaus mygtukai, garsinės sirenos ir blykstės. O tai pat įėjimų/išėjimų moduliai bei gesinimo sistemos valdymo įranga, leidžianti be pagrindinės sistemos funkcijos – registruoti ir paskelbti gaisro pavojaus signalą – įrengti pastatų ventiliacijos, priešgaisrinių durų ir kitos pastato automatikos valdymą gaisro atveju. Kadangi aukštuminiuose pastatuose gaisro metu labai aktuali evakuacijos problema, naudojant laisvai programuojamą logiką, galima sudaryti evakuacijos kelių paskelbimo, gaisrinių durų blokavimo algoritmus, priklausančius nuo gaisro kilimo vietos, tuo būdų valdant evakuacijos metu atsirandančius žmonių srautus ir sumažinant iki minimumo galimas spūstis ir panikos kilimą.

Pranešimo apie gaisrą sistema.

Statant ir įrengiant naujus visuomeninės paskirties pastatus, kuriuose vienu metu gali būti didelis žmonių skaičius, svarbu įdiegti įspėjimo apie gaisrą balsu ir evakuacijos valdymo sistemą. Svarbiausia evakuacinės sistemos funkcija – įspėti pastate esančius žmones apie iškilusį gaisro pavojų ir padėti saugiai bei greitai evakuotis iš pavojaus zonos. Tokios sistemos atlieka ir papildomas funkcijas – transliuoja foninę muziką, reklaminius, informacinius pranešimus. Kilus gaisro pavojui visa ši papildoma informacija yra automatiškai blokuojama ir transliuojamas iš anksto įrašytas evakuacinis pranešimas. Paprastai tokios sistemos susideda iš garsiakalbių, centrinės valdymo įrangos, rezervinių maitinimo šaltinių ir garso stiprintuvų. Diegiant evakuacinę sistemą pastatas yra suskirstomas į atskiras įgarsinimo zonas ir kilus gaisro pavojui skirtingose zonose transliuojamas skirtingas iš anksto įrašytas evakuacinis pranešimas.

Gaisrinė automatika.

Suveikus gaisro signalizacijai įjungiama gaisro automatika, tai yra pradeda veikti suprojektuotos ir įrengtos automatikos sistemos. Pradeda kaukti sirenos, paleidžiamas evakuacinis pranešimas, atidaromi avariniai išėjimai, įsijungia dūmų šalinimo sistemos.

Dūmų šalinimo sistemos.

Pastatų dūmų šalinimo arba priešdūminės sistemos suveikus gaisro signalizacijai turi užtikrinti: automatinį dūmų šalinimo angų atidarymą; pritekamosios ventiliacijos ventiliatorių automatinį įjungimą ir oro tiekimą į laiptines, tambūrus šliuzus bei liftų šachtas; ištraukiamosios ventiliacijos ventiliatorių automatinį įjungimą ir degimo produktų (dūmų) šalinimą iš uždūmintos zonos.

Evakuacijos valdymo sistemas.

– Evakuaciniai šviestuvai

Vienas iš svarbiausių evakuacinės sistemos uždavinių yra užtikrinti saugumą ir galimybę greitai pasišalinti iš nesaugių patalpų. Kilus gaisrui ar panikos atveju evakuacijos sistema turi užtikrinti saugią visų žmonių evakuaciją nukreipiant srautą į skirtingas puses ir taip paskirstant bendrą žmonių judėjimą, kad nesusidarytų spūstys.