Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje gausu įmonių ir organizacijų, susiduriančių su saugumo problemomis. Jei jūs vadovaujate įstaigai ar esate asmuo, kuris atsakingas už saugumą, tada su tokiomis problemomis susiduriate kasdien. Nemažą dalį jų padeda išspręsti šiuolaikinės elektroninės sistemos.

Apsauga nuo gaisro

Kiekviena organizacija privalo susitvarkyti savo patalpas taip, kad jos atitiktų tam tikrus priešgaisrinės saugos reikalavimus. Reikalinga gaisro signalizacija, pranešimo apie gaisrą sistema (priklausomai nuo patalpų dydžio ir žmonių, galinčių būti jose vienu metu, skaičiaus). Daugumoje patalpų privalu įrengti dūmų šalinimo sistemas. Šios sistemos turi būti suprojektuotos ir įrengtos pagal galiojančias normas ir taisykles. Tokias sistemas reikia periodiškai tikrinti.

Apsauga nuo vagysčių ir plėšimo

Jūsų patalpose nemažai turto, kuris gali suvilioti ilgapirščius. Jums reikia apsaugos signalizacijos, kuri saugos turtą tada, kai darbuotojų nebus darbo vietoje. Tačiau kai darbuotojai dirba, reikia pasiruošti netikėtumams – įsirengti pavojaus signalizaciją, kad bet kuriuo metu galėtumėt išsikviesti saugos tarnybos greitojo reagavimo ekipažą.

Praėjimo kontrolė

Daug kabinetų, daug darbuotojų, nemažai lankytojų. Kaip sužiūrėti, kad koks nors nepageidaujamas asmuo neprasmuktų ten, kur jis neturėtų būti, pavyzdžiui į tarnybines patalpas. Čia ir vėl reikėtų tas pareigas „paskirti“ elektroninei praėjimo kontrolės sistemai. Jos „užduotis“ – įleisti į patalpas tik tuos asmenis, kurie turi tam tikrą kortelę ar kitaip identifikuojami. Dabartinės techninės galimybės labai plačios ir leidžia išspręsti didžiąją dalį iškylančių problemų. Mes turime nemažą patirtį šioje srityje, todėl rekomenduojame susisiekti su mumis.

Vaizdo stebėjimo sistemos

Jūsų patalpose yra budėtojas. Sutikite, kad ir kaip jis stengtųsi, bet be papildomų priemonių nesugebės sužiūrėti to, kas vyksta koridoriuose, laiptinėse, kieme. Čia gali padėti profesionaliai įrengta vaizdo stebėjimo sistema. Budėtojas savo ekrane gali matyti ne vienos, bet daugelio kamerų vaizdus. Gali stebėti vienu metu ir visus įėjimus į pastatą, visų aukštų laiptų aikšteles, tam tikras „įdomias“ zonas. Be to, kamerų vaizdai įrašomi ir įvykus kokiam nors įvykiui labai nesunku nustatyti kaltininką. O reikalui esant ir išsireikalauti kompensacijos už padarytą žalą.

Specifinės sistemos

Yra nemažai sistemų, skirtų atlikti specifines funkcijas tam tikrose organizacijose, pavyzdžiui: medicininio personalo iškvietimo sistema, skirta ligoninėms; knygų apsaugos sistemos bibliotekose; praėjimo ir skaičiavimo sistemos, pritaikytos mokykloms.

Tad jei turite rūpinatės saugumu – kreipkitės, mes turime patirties ir galime jums padėti.